Olav Bjørklund

Denne siden viser opplysninger om Olav Bjørklund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Bjørklund
NSD id-nummer: 5209
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for legekontoret for sjømenn i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Avdelingsformann 1974 1980
1980 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1980 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Avdelingsleder 1980
1980 Trålrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder
1980 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Avdelingsformann 1980 1980
1981 Trålrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder
1981 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1982 1982
1982 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1982
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1983
1983 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Avdelingsformann 1980
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1982
1984 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1980 1984
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1984
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsformann 1978 1984
1984 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Avdelingsformann 1980
1985 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Avdelingsformann 1980
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 1902 Nestleder 1988
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1968 1988
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1980 1988
1988 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1988
1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 1902 Nestleder 1988
1989 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1988
1990 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Nestleder 1988 1990
1990 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1989
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1902 Nestleder 1978 1990
1991 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1980 1992
1991 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1984 1992
1991 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1989
1992 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1980 1992
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Nestleder 1992
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1984 1992
1992 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Nestleder 1989 1992
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Forbundsformann 1994
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Forbundsformann 1994
1995 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Forbundsformann 1994
1995 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 626 Forbundsformann 1994
1996 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 626 Forbundsformann 1994