Knut Sverre

Denne siden viser opplysninger om Knut Sverre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Sverre
NSD id-nummer: 522
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ambassadør 1980 1980
1980 Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ambassadør 1980 1980
1982 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1982 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982 1982
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1983
1984 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1984 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1985
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982