Vivi Myhre

Denne siden viser opplysninger om Vivi Myhre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vivi Myhre
NSD id-nummer: 5226
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens sykepleieråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstesekretær 1980 1980
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Førstesekretær 1981 1981
1982 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1982
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1982
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1981
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1982
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1981
1985 Rådet for sykepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1985
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1982
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1981
1986 Rådet for sykepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1985
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Konsulent 1981 1986
1987 Rådet for sykepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1985