Ragnar Udjus

Denne siden viser opplysninger om Ragnar Udjus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar Udjus
NSD id-nummer: 524
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1980 1980
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Stortingsrepresentant 1980 1980
1981 Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fylkessekretær 1981 1981
1982 Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Fylkessekretær 1982 1982
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Redaktør 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Redaktør 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Redaktør 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Redaktør 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Redaktør 1986 1990
1991 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Redaktør 1987
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Redaktør 1987 1992