Alf Trøstheim

Denne siden viser opplysninger om Alf Trøstheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf Trøstheim
NSD id-nummer: 5257
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Salgsdirektør 1974 1980
1984 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Adm. Direktør 1975 1984
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1974 1984