Turid Mørk

Denne siden viser opplysninger om Turid Mørk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Mørk
NSD id-nummer: 5266
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Farmakopekommisjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Provisor 1992
1992 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Provisor 1992
1993 Farmakopekommisjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Provisor 1992
1993 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Provisor 1992
1994 Farmakopekommisjonen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Provisor 1992
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Provisor 1992