Jan Egeland

Denne siden viser opplysninger om Jan Egeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Egeland
NSD id-nummer: 529
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Student 1980 1980
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonsled 1987
1989 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Utenlandssjef 1989
1989 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utenlandssjef 1987
1990 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Utenlandssjef 1989
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Utenlandssjef 1987 1990
1991 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Utenlandssjef 1989
1993 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1993
1994 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1993
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Leder Av departement 301 Statssekretær 1993 1995