Svein Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Svein Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Jacobsen
NSD id-nummer: 5298
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens råd for forebyggende tannhelsearbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Tannlege 1980 1980
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 602 Tannlege 1982
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 0 Fylkestann 1991
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 0 Fylkestannlege 1991
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av andre 0 Fylkestannlege 1991
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre Fylkestannlege 1991
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 602 Fylkestannlege 1991
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 602 Fylkestannlege 1991
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 602 Fylkestannlege 1991