Peder Berg

Denne siden viser opplysninger om Peder Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peder Berg
NSD id-nummer: 5347
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Planutvalget for alkoholistomsorgen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Planutvalget for alkoholistomsorgen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981