Gunn Vigdis Olsen-Hagen

Denne siden viser opplysninger om Gunn Vigdis Olsen-Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunn Vigdis Olsen-Hagen
NSD id-nummer: 5363
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nyhus-utvalget. Utvalg til å utrede finansieringsordninger og oppgave- og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1102 Stortingsrepresentant 1978
1980 Dagspresseutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1102 Stortingsrepresentant 1980 1980
1981 Nyhus-utvalget. Utvalg til å utrede finansieringsordninger og oppgave- og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1102 Stortingsrepresentant 1978
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1102 Stortingsrepresentant 1981 1981
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1102 Stortingsrepresentant 1981
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1102 Stortingsrepresentant 1981