Magne Lilleseth

Denne siden viser opplysninger om Magne Lilleseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Lilleseth
NSD id-nummer: 5366
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nyhus-utvalget. Utvalg til å utrede finansieringsordninger og oppgave- og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1980
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981 1981
1981 Nyhus-utvalget. Utvalg til å utrede finansieringsordninger og oppgave- og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1980
1981 Luftambulansetakstutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981
1983 Underutvalg for transport av fødende og nyfødte Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981
1984 Underutvalg for transport av fødende og nyfødte Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981