Jens Evensen

Denne siden viser opplysninger om Jens Evensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Evensen
NSD id-nummer: 537
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 220 Ambassadør 1974
1980 Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 220 Ambassadør 1980
1982 Delegasjon til 11.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Leder 220 Ambassadør 1979 1982
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Ambassadør 1979
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Ambassadør 1979
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Ambassadør 1979