Egil Johannes Amlie

Denne siden viser opplysninger om Egil Johannes Amlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Johannes Amlie
NSD id-nummer: 538
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1979
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 9957 Ambassadør 1988
1989 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 9957 Ambassadør 1988
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 9957 Ambassadør 1988