Harald Slemdal

Denne siden viser opplysninger om Harald Slemdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Slemdal
NSD id-nummer: 5388
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samordningsrundskrivutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 1980 1980
1983 Samordningsrundskrivutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Kontorsjef 1980
1984 Samordningsrundskrivutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Kontorsjef 1980
1985 Samordningsrundskrivutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Kontorsjef 1980
1986 Samordningsrundskrivutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Kontorsjef 1980
1990 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Avdelingsdirekt 1990
1990 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Avdelingsdirekt 1990
1991 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Avdelingsdirekt 1990
1991 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Avdelingsdirekt 1990
1992 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Avdelingsdirekt 1990
1992 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Avdelingsdirekt 1990