Hallstein Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Hallstein Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallstein Rasmussen
NSD id-nummer: 540
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1980 1980
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1980
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1980 1980
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1978 1980
1980 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1201 Fiskeridirektør 1969
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Direktør 1981 1981
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1979
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1981
1983 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1979 1983
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1980
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1978 1983
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1979
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1981
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1984
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1980
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1978 1984
1984 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1975 1984
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1978 1984
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1979
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1981
1985 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1984
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1980
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør 1979
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør 1981
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør 1986
1986 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Underdirektør 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør 1980
1986 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Underdirektør 1979 1986
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1979
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1981
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1986
1987 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1980
1987 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1975 1987
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1979
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1981
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1988
1988 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1984 1988
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1980 1988
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1979
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1988
1989 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1979 1989
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1979
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1988
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1978 1990
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1990 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1979
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1988
1991 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1978 1992
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1991 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1979
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1988 1993
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1978 1992
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1992 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1979
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1988 1993
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir 1989
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass Fiskeridir 1979
1994 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass Fiskeridir 1994
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1979
1995 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1994
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir 1979