Per Johannesen

Denne siden viser opplysninger om Per Johannesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Johannesen
NSD id-nummer: 541
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1981 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1996 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1994