Per Melsom

Denne siden viser opplysninger om Per Melsom fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Melsom
NSD id-nummer: 5410
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør 1978
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Underdirektør
1980 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1972
1981 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør 1978
1981 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1972
1983 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1978
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1983
1983 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1972
1984 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1978
1984 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1983
1985 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1983
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1983 1986
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1988
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1988
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Juridisk Rådgiv 1990
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Juridisk Rådgiv 1990
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Juridisk Rådgiv 1990