Odd Solbraa

Denne siden viser opplysninger om Odd Solbraa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Solbraa
NSD id-nummer: 5417
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Budsjettsjef 1980 1980
1981 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Budsjettsjef 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Budsjettsjef 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1986 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1987 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981