Ole Birger Hatlem

Denne siden viser opplysninger om Ole Birger Hatlem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Birger Hatlem
NSD id-nummer: 542
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 220 Kommandør 1980 1980
1980 Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 220 Kommandør 1980 1980
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 220 Kommandør I 1981 1981
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 220 Kommandør 1981 1981
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Kommandør 1979
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 220 Kommandør 1981
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Kommandør 1979