Knut Bartnes

Denne siden viser opplysninger om Knut Bartnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Bartnes
NSD id-nummer: 5452
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aldersgrenserådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 233 Forhandlingssjef 1977
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av instans utenfor departement 233 Forhandlingssjef 1981 1981
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Generalsekretær 1983
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1984
1984 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Generalsekretær 1983
1984 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 233 Generalsekretær 1984
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1984
1985 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Generalsekretær 1983
1985 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 233 Generalsekretær 1984
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1984
1986 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Generalsekretær 1983
1986 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 233 Generalsekretær 1984
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1984
1987 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Generalsekretær 1983
1987 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 233 Generalsekretær 1984
1987 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1987
1988 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Generalsekretær 1983
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 233 Generalsekretær 1984
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1987
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Generalsekretær 1987
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Direktør 1992
1993 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Direktør 1992
1994 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Direktør 1992
1995 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Direktør 1992
1996 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Direktør 1992