Astrid Murberg Martinsen

Denne siden viser opplysninger om Astrid Murberg Martinsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Murberg Martinsen
NSD id-nummer: 5454
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aldersgrenserådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 702 Stortingsrepresentant 1973
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem 702 Stortingsrepresentant 1981 1981
1984 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Stortingsrepresentant 1984
1985 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Stortingsrepresentant 1984
1985 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av Stortinget 702 Stortingsrepresentant 1985
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 702 Lærer 1986
1986 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Lærer 1984
1986 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av Stortinget 702 Lærer 1985
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 702 Lærer 1986
1987 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 702 Lærer 1986
1987 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Lærer 1984
1987 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av Stortinget 702 Lærer 1985
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 702 Lærer 1986
1988 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 702 Lærer 1986
1988 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 702 Lærer 1984 1988
1988 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av Stortinget 702 Lærer 1985
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 702 Lærer 1986
1989 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 702 Lærer 1986
1989 Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av Stortinget 702 Lærer 1985 1989
1990 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 702 Lærer 1986
1991 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 702 Lærer 1986