Hans M. Stenberg-Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Hans M. Stenberg-Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans M. Stenberg-Nilsen
NSD id-nummer: 5480
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg vurdere forskningsmateriale om politivold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1981 1981
1987 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1987
1988 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1987 1988
1990 Revisorrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 219 H.R.Advokat 1973 1990
1991 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1987 1992
1992 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1987 1992
1993 Revisorrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 219 H.R.Advokat 1973 1993
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1996
1996 Revisorrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 219 H.R.Advokat 1973 1996
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1996