Ragnar V. Norseng

Denne siden viser opplysninger om Ragnar V. Norseng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar V. Norseng
NSD id-nummer: 549
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kommandørkaptein
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kommandørkaptein
1981 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptein 1981 1981
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kommandørkaptein 1979
1983 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptein 1981
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kommandørkaptein 1979
1984 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptein 1981
1985 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptein 1981
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptein 1981
1987 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptei 1981
1988 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Andre tilknyttede personer Av departement 220 Kommandørkaptei 1981