Per Tresselt

Denne siden viser opplysninger om Per Tresselt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Tresselt
NSD id-nummer: 55
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1978
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1980 1980
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1974
1980 Den internasjonale hvalfangstkommisjonen Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1980 1980
1980 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1978 1980
1981 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1978
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Polarrådgiver 1981 1981
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Polarrådgiver 1981 1981
1983 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1978
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1985
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1986 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1987 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1989 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1988
1989 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1983
1990 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1988
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1983
1991 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Generalkonsul 1988