Halvor Musæus

Denne siden viser opplysninger om Halvor Musæus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halvor Musæus
NSD id-nummer: 550
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1980 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1980 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 301 Byråsjef
1980 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef 1976
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef 1976
1982 Delegasjon til 11.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1982
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1983 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1983 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1983 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1979 1983
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef 1975
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1984 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1984 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1978
1984 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979 1984
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Byråsjef 1975
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Byråsjef 1975
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1986 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1986 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Byråsjef 1975
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1987 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1987 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Underdirektør 1975
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1988 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1988 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Underdirektør 1975
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1979
1989 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1989 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1989 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1989 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1975
1989 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1979
1990 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1990 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1990 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1975
1990 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1979
1991 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1991 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1991 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1975
1991 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1979
1992 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1992 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1992 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1992 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989
1992 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1979
1994 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1995 Petroleumslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1996
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1997 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1996