Trygve Steen

Denne siden viser opplysninger om Trygve Steen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Steen
NSD id-nummer: 5506
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester Vanlig medlem 301 Førstekonsulent
1981 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978