Hans Simonsen

Denne siden viser opplysninger om Hans Simonsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Simonsen
NSD id-nummer: 5510
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1968
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1975
1980 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Underdirektør 1962 1980
1980 Margaringutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 214 Underdirektør 1965 1981
1981 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1968
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1975
1981 Margaringutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 214 Underdirektør 1965 1981
1981 Kontrollutvalget for spiseis Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 214 Underdirektør 1981 1981
1983 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Underdirektør 1962 1984
1984 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 214 Underdirektør 1962 1984
1984 Kontrollutvalget for spiseis Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 214 Underdirektør 1981 1984
1987 Margaringutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 214 Fhv. Underdirek 1965 1987