Tom Jensen

Denne siden viser opplysninger om Tom Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tom Jensen
NSD id-nummer: 5513
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1980 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1980 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1981 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1972
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990