Sindre Bostad

Denne siden viser opplysninger om Sindre Bostad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sindre Bostad
NSD id-nummer: 5516
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1980 1980
1980 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstesekretær 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstesekretær 1980 1980
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstesekretær 1980 1980