Kristian Hytten

Denne siden viser opplysninger om Kristian Hytten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian Hytten
NSD id-nummer: 5517
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1957
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1957