Svein A. Kroken

Denne siden viser opplysninger om Svein A. Kroken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein A. Kroken
NSD id-nummer: 5518
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978