Roar Eldar Frivold

Denne siden viser opplysninger om Roar Eldar Frivold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roar Eldar Frivold
NSD id-nummer: 5519
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1980 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1980 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1980 Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1981 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1981 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1981 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975
1981 Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstesekretær 1975