Karl Normann

Denne siden viser opplysninger om Karl Normann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Normann
NSD id-nummer: 552
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 301 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1979
1984 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1981