Hilde Bojer

Denne siden viser opplysninger om Hilde Bojer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Bojer
NSD id-nummer: 5522
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor 1977 1980
1991 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førsteaman 1990
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1992 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1990
1993 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1993 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1990 1993
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1995 Barnefamilieutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1995
1996 Barnefamilieutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1995