Jakob Valderhaug

Denne siden viser opplysninger om Jakob Valderhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jakob Valderhaug
NSD id-nummer: 5532
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Avdelingsleder
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder
1980 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1977 1981
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1979
1981 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Avdelingsleder
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder
1981 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1977 1981
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1979
1981 Regnskapsreglene for fiske Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Avdelingsleder 1981 1981
1981 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Avdelingsleder 1981 1981
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder 1979
1983 Regnskapsreglene for fiske Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Avdelingsleder 1981
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder 1979
1984 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1977 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Avdelingsleder 1981
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder 1979
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder 1979
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Avdelingsleder 1979