Ole Erik Yrvin

Denne siden viser opplysninger om Ole Erik Yrvin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Erik Yrvin
NSD id-nummer: 5535
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Førstekonsulent
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Konsulent 1973
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Førstekonsulent 1978
1981 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Førstekonsulent
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Konsulent 1973
1981 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Førstekonsulent 1978
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Førstekonsulent 1978 1982
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Byråsjef 1982 1982
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Utredningsleder 1980 1983
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Utredningsleder 1982
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Utredningsleder 1978 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Utredningsleder 1982
1986 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Utredningsleder 1986
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 233 Utredningsleder 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 233 Utredningsleder 1987
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 233 Utredningsleder 1987 1989
1994 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Ridgiver 1994
1995 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Rådgiver 1994
1996 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Rådgiver 1994