Anders Brevik

Denne siden viser opplysninger om Anders Brevik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Brevik
NSD id-nummer: 5542
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1974
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1974
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981 1981
1982 Varefakta-komiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1982