Leif Asbjørn Nygaard

Denne siden viser opplysninger om Leif Asbjørn Nygaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Asbjørn Nygaard
NSD id-nummer: 5545
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1980 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1980
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1981 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977 1983
1983 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979 1983
1983 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1983
1987 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1987
1989 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1989
1993 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1993
1995 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979 1995
1996 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1996