Knut Andreassen

Denne siden viser opplysninger om Knut Andreassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Andreassen
NSD id-nummer: 5546
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Direktør 1981
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Assisterende Direktør 1979
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Direktør 1981
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Assisterende Direktør 1979
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Assisterende Dir 1982
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1977 1983
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1979
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1982
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1979
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1979
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1983
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1979
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1979
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1979
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1992
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1983