Hans Lomsdalen

Denne siden viser opplysninger om Hans Lomsdalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Lomsdalen
NSD id-nummer: 5548
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1980 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1975 1980
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1977 1983
1983 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1975 1983
1987 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1975 1987
1989 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Fhv. Byråsjef 1975 1989
1993 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Fhv. Byråsjef 1975 1993
1996 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Fhv. Byråsjef 1975 1996