Ida Skard

Denne siden viser opplysninger om Ida Skard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ida Skard
NSD id-nummer: 5549
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Byråsjef 1981 1981
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Byråsjef 1982
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Byråsjef 1981
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef 1979 1983
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Byråsjef 1982
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981 1984
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Underdirektør 1983
1985 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1985
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Underdirektør 1983
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1985
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Underdirektør 1983
1987 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1987
1988 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1987
1989 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1987
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1988
1990 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Adm. Direktør 1987 1990
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1993
1994 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1993
1995 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Direktør 1993