Per Steina

Denne siden viser opplysninger om Per Steina fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Steina
NSD id-nummer: 5551
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef
1980 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980 1980
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981 1981
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1979 1983
1983 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980
1983 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1984 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983
1985 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983