Kurt Borgen

Denne siden viser opplysninger om Kurt Borgen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kurt Borgen
NSD id-nummer: 5567
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Administrasjonssekretær
1980 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1804 Administrasjonssekretær 1976 1980
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Disponent 1989
1990 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Disponent 1989
1991 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Adm. Direktør 1989
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Adm. Direktør 1991
1992 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1804 Adm. Direktør 1989
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Adm. Direktør 1991
1993 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1989 1993
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1994 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Adm Direktør 1994
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm Direktør 1991
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1995
1995 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1991
1996 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1995
1996 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994
1997 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1995
1997 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1994