Ivar Jachwitz

Denne siden viser opplysninger om Ivar Jachwitz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Jachwitz
NSD id-nummer: 5573
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Leder Av departement 230 Byråsjef 1974
1980 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 230 Byråsjef 1979
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 230 Byråsjef 1978
1980 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 230 Byråsjef 1979
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Byråsjef 1978
1981 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Leder Av departement 230 Byråsjef 1974
1981 Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 230 Byråsjef 1979
1981 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 230 Byråsjef 1979
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Byråsjef 1978
1982 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Underdirektør 1982 1982
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Byråsjef 1978
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1983
1983 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1982
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1978
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1984
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1983
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1984
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1978 1984
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1984
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsdirektør 1985
1985 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1985
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1984
1986 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1986
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1986
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1984
1986 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1986
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsdirektør 1985
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1985 1986
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirektør 1984
1987 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1986
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1984 1987
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1986
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Avdelingsdirekt 1985
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1985 1987
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 230 Avdelingsdirekt 1984 1987
1988 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1986
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 230 Avdelingsdirekt 1986