Viggo Andreassen

Denne siden viser opplysninger om Viggo Andreassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Viggo Andreassen
NSD id-nummer: 5578
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1961
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Råstoffutjevningsutvalget. Utvalg til å foreta en nærmere vurdering av råstoffutjevnende tiltak i frossenfisknæringen. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1980 1980
1981 Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1961
1993 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1992
1996 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1992 1996