Erik Prytz

Denne siden viser opplysninger om Erik Prytz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Prytz
NSD id-nummer: 5589
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1983 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1979 1983
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1981
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Direktør 1981 1984
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Direktør 1983
1985 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1985
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Direktør 1983
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1985
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 220 Direktør 1983
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1990 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1991 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1989