Wenche Prebensen

Denne siden viser opplysninger om Wenche Prebensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Prebensen
NSD id-nummer: 5693
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 219 Konsulent
1980 Tekstilutvalgets arbeidsgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 219 Konsulent
1980 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 0 Førstesekretær 1980 1980
1981 Tekstilutvalgets arbeidsgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 219 Konsulent
1982 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Aspirant 1982 1982