Sverre Kongshavn

Denne siden viser opplysninger om Sverre Kongshavn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Kongshavn
NSD id-nummer: 5694
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Leder Av departement 301 Administrerende Direktør 1977 1981
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1979
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm.Direktør 1981 1981
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Leder Av departement 301 Administrerende Direktør 1977 1981
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981 1984
1984 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1985 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1986 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1987 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1987
1987 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1984
1988 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1987
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1984
1989 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1984
1990 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1984
1991 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1984
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1984