Per H. Haga

Denne siden viser opplysninger om Per H. Haga fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per H. Haga
NSD id-nummer: 57
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1982 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982 1982
1983 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1983 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1983
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1984 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1984 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1977
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1985 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982 1985
1985 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1977
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1987 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982 1987
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982
1990 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982 1990
1993 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsrid 1982 1993
1995 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1982 1995