Gunnar Bech

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Bech fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Bech
NSD id-nummer: 5705
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1975 1981
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingssjef
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Avdelingssjef 1975
1980 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1979 1980
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1975 1981
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981 1981
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingssjef
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Avdelingssjef 1975
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981 1984
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1984 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Avdelingssjef 1979 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981 1986
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1988 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1981 1988
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1988 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Avdelingssjef 1979 1988
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1989
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1979
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1989
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1991 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1985